Điều Khoản & Điều Kiện


 

 

Điều khoản sử dụng

 

Tổng quát

 

Chào mừng đến với trang web của The Musiclicenses (“Musiclicenses”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Trang web Musiclicenses cung cấp cho người dùng (“bạn” hoặc “người dùng”) các tùy chọn cấp phép để sử dụng các quyền nhất định trong và đối với các tác phẩm âm nhạc và bản ghi âm (“Bản ghi âm”) từ danh mục các nhạc sĩ, ban nhạc và nhà soạn nhạc được tuyển chọn.

 

Xin lưu ý rằng dịch vụ đăng ký của Musiclicenses (“Đăng ký Musiclicenses”) chịu sự điều chỉnh của Điều khoản đăng ký, một thỏa thuận riêng biệt mà bạn có thể truy cập tại đây: Điều khoản đăng ký của Musiclicenses

 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng Trang web (“Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng trang web Musiclicenses.

1. Chấp nhận Điều khoản Sử dụng.

a.Điều khoản Sử dụng này, bao gồm và kết hợp bằng cách tham chiếu Thỏa thuận cấp phép chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi (siêu liên kết mới) và tất cả các quy tắc hoạt động, chính sách và thỏa thuận khác mà chúng tôi có thể xuất bản bất cứ lúc nào trên trang web Musiclicenses (“Điều khoản bổ sung”) , quản lý việc sử dụng các dịch vụ của Musiclicenses với tư cách khách hoặc người dùng. Điều khoản Sử dụng hình thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Musiclicenses liên quan đến việc bạn sử dụng trang web Musiclicenses. Bằng cách sử dụng trang web Musiclicenses hoặc bằng cách nhấp vào chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản sử dụng khi tùy chọn này được cung cấp cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, không sử dụng trang web Musiclicenses.

b. Như được sử dụng trong Điều khoản Sử dụng này, “Nội dung” bao gồm văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, bài hát, nhạc và điểm số, video, kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tài liệu khác mà bạn có thể xem, truy cập thông qua hoặc đóng góp cho Dịch vụ. “Dịch vụ” bao gồm tất cả các khía cạnh của Musiclicenses, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ được cung cấp qua trang web Musiclicenses cũng như tất cả các tính năng và chức năng, trang web và giao diện người dùng.


c. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được Musiclicenses xác nhận, sở hữu hoặc kiểm soát. Musiclicenses không giám sát hoặc xem xét nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Musiclicenses không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, Musiclicenses sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn giải phóng Musiclicenses khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bạn nên đánh giá tính bảo mật và độ tin cậy của bất kỳ trang web nào khác được kết nối với trang web Musiclicenses hoặc tự mình truy cập thông qua trang web này, trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho họ.

2. Thay đổi Điều khoản Sử dụng.

Musiclicenses có thể, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm Chính sách Quyền riêng tư và Cookie, Thỏa thuận Cấp phép và Điều khoản Bổ sung, và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi, bổ sung đó, hoặc các bản sửa đổi. Những sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho việc sử dụng của bạn kể từ ngày đó, ngoại trừ những thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng. Nếu các sửa đổi là quan trọng, Musiclicenses sẽ nỗ lực hợp lý để đăng thông báo nổi bật trên trang web và thông báo cho người dùng qua email. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Musiclicenses sau khi các thay đổi có hiệu lực cho thấy rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các thay đổi trong Điều khoản Sử dụng.

3. Quyền riêng tư.

Thông tin nhận dạng cá nhân tuân theo Chính sách về quyền riêng tư và cookie của chúng tôi, các điều khoản được đưa vào đây trong tài liệu này như thể được trình bày đầy đủ ở đây. Vui lòng xem lại Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi để hiểu các thông lệ của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật và Cookie sẽ được đăng trên trang web 30 ngày trước khi những thay đổi này diễn ra.

4. Sử dụng Dịch vụ.

Theo đây, Musiclicenses cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ như được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này, với điều kiện:

a. Bạn phải 18 tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành ở tỉnh, lãnh thổ hoặc quốc gia của bạn, để sử dụng Dịch vụ Musiclicenses. Các cá nhân dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành được áp dụng chỉ có thể sử dụng Dịch vụ Musiclicenses khi có sự cho phép và có mặt của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, theo tài khoản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đó và tuân theo các Điều khoản sử dụng này . Do đó, nếu bạn giao dịch hoặc cố gắng giao dịch với bất kỳ công việc kinh doanh nào với Musiclicenses hoặc gửi, hoặc cố gắng gửi, bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Musiclicenses, BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ ÍT NHẤT 13 TUỔI (VÀ, NẾU DƯỚI 18 TUỔI, RẰNG BẠN CÓ CHO PHÉP CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHẠC VÀ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI BẢO HỘ HỢP PHÁP CỦA BẠN) VÀ RẰNG BẠN CÓ QUYỀN HỢP PHÁP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC THEO ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC.


b. Dịch vụ và mọi Nội dung có thể truy cập thông qua Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho bạn sử dụng. Đối với mỗi lần mua giấy phép, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, phù hợp với Thỏa thuận cấp phép để truy cập Dịch vụ và sử dụng Nội dung thông qua Dịch vụ. Ngoại trừ giấy phép có giới hạn ở trên, không có quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào được chuyển giao cho bạn.

c. Một số, nếu không phải hầu hết, Nội dung được tìm thấy trên Dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba chứ không phải Musiclicenses. Mỗi nhà cung cấp bên thứ ba tự chịu trách nhiệm về Nội dung của mình và tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến nội dung đó.

d. Bạn chỉ có thể xem Nội dung Musiclicenses thông qua Dịch vụ Musiclicenses ở các vị trí địa lý mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình và đã cấp phép cho Nội dung Musiclicenses đó. Nội dung có thể xem hoặc nghe có thể khác nhau tùy theo vị trí địa lý. Musiclicenses sẽ sử dụng công nghệ để xác minh vị trí địa lý của bạn.

e. Bạn đồng ý không truy cập Nội dung thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào ngoài các trang phát lại âm thanh và / hoặc video của chính Dịch vụ hoặc các phương tiện được ủy quyền rõ ràng khác mà Musiclicenses có thể chỉ định.

f. Chúng tôi liên tục cập nhật Dịch vụ Musiclicenses, bao gồm cả thư viện Nội dung. Ngoài ra, chúng tôi liên tục kiểm tra các khía cạnh khác nhau của Dịch vụ, bao gồm trang web, giao diện người dùng, cấp độ dịch vụ, gói, tính năng khuyến mại, tính khả dụng của Nội dung Musiclicenses, phân phối và giá cả. Chúng tôi bảo lưu quyền và bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đưa bạn vào hoặc loại bạn khỏi các cuộc kiểm tra này mà không cần thông báo. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình để thực hiện các thay đổi theo thời gian và không cần thông báo về cách chúng tôi cung cấp và vận hành Dịch vụ của mình.

g. Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng được liên kết với nó, theo tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành hoặc các hạn chế khác đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trong đó. Trừ khi được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý không lưu trữ, tải xuống (trừ khi thông qua bộ nhớ đệm cần thiết cho mục đích sử dụng cá nhân), sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị, biểu diễn, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chào bán hoặc sử dụng nội dung và thông tin có trên hoặc có được từ hoặc thông qua Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Musiclicenses. Bạn cũng đồng ý không: phá vỡ, xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm suy giảm hoặc cản trở bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong Dịch vụ; sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu gọn nào, máy quét hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Dịch vụ; dịch ngược, thiết kế đối chiếu hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm nào hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Dịch vụ; chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc thao túng Nội dung của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào; hoặc, sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu hoặc trích xuất nào. Ngoài ra, bạn đồng ý không tải lên, đăng, gửi email, hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào liên quan đến Dịch vụ, bao gồm bất kỳ vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình khác.

h. Tính khả dụng của Nội dung để nghe và / hoặc xem sẽ thay đổi theo thời gian và tùy từng địa điểm. Chất lượng âm thanh và / hoặc hiển thị Nội dung có thể khác nhau giữa các thiết bị và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như vị trí của bạn và băng thông có sẵn thông qua và / hoặc tốc độ kết nối Internet của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí truy cập Internet. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp Internet của bạn để biết thông tin về các khoản phí sử dụng dữ liệu Internet có thể có. Musiclicenses không tuyên bố hay bảo đảm về chất lượng của trải nghiệm nghe và / hoặc xem trên các thiết bị hoặc thiết bị âm thanh hoặc hình ảnh của bạn. Thời gian bắt đầu nghe và / hoặc xem Nội dung sẽ khác nhau dựa trên một số yếu tố, bao gồm vị trí của bạn, băng thông khả dụng tại thời điểm đó, Nội dung bạn đã chọn và cấu hình thiết bị xem của bạn.

i. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc hạn chế việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà không cần bồi thường hoặc thông báo, nếu bạn đang có hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn, (A) vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào trong số này hoặc (B) tham gia vào việc sử dụng bất hợp pháp hoặc không đúng của Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể theo đuổi biện pháp trừng phạt vĩnh viễn và các biện pháp pháp lý hiện hành khác.

j. Nội dung trên Dịch vụ và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng trên Dịch vụ thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Musiclicenses, tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật.

k.Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trong đó.

l. Musiclicenses có quyền ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào.

m. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ ghi lại mỗi lần sử dụng Bản ghi trong tài khoản người dùng của mình. Ghi nhật ký sử dụng tạo ra một thỏa thuận cấp phép cá nhân. Nếu không có thỏa thuận của giấy phép cá nhân, việc sử dụng không hợp lệ.

5. Thanh toán.

Dịch vụ Visa, Mastercard, JCB, Napas, American Express, PayPal và Account Balances, là tất cả các hình thức thanh toán hợp lệ, được chấp nhận (“Phương thức thanh toán”). Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán đầy đủ trước khi nhận (các) giấy phép của bạn.

Đối với một số Phương thức Thanh toán nhất định, nhà phát hành Phương thức Thanh toán của bạn có thể tính phí giao dịch nước ngoài hoặc các khoản phí khác. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Phương thức thanh toán của bạn để biết chi tiết.

6. Chính sách Hủy bỏ Giấy phép.

Musiclicenses có chính sách hủy trong 15 ngày đối với tất cả các giấy phép sử dụng một lần. Bạn phải gửi yêu cầu hoàn lại tiền qua email hoặc điện thoại trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua giấy phép ban đầu của bạn.

7. Chính sách Chấm dứt Tài khoản Người dùng.

Bất kể điều gì trái ngược ở đây, bạn đồng ý rằng Musiclicenses, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, có thể hủy kích hoạt tài khoản người dùng của bạn hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu chúng tôi tin rằng bạn đã (a) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, (b) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, (c) gửi, đăng, tải lên hoặc truyền Nội dung trái phép, hoặc (d) vi phạm hoặc hành động không nhất quán với Điều khoản sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư và cookie, Thỏa thuận cấp phép của chúng tôi hoặc Bổ sung Điều kiện. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc hủy kích hoạt hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ vì những lý do nêu trên có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước cho bạn và không phải bồi thường, và Musiclicenses sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cũng như bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt thông tin người dùng của bạn. TRONG TRƯỜNG HỢP KHAI THÁC TÀI KHOẢN DỰA VÀO (I) MUA HÀNG NGAY LẬP TỨC HOẶC (II) NGAY LẬP TỨC NHƯ NGOÀI MỤC II, ĐOẠN 3 TRONG THỎA THUẬN GIẤY PHÉP CỦA MUSICLICENSES RẰNG NGƯỜI DÙNG KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC, GIẤY PHÉP (HOẶC GIẤY PHÉP) ĐÃ ĐƯỢC CẤP VÀ ĐƯỢC CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BỊ YÊU CẦU KHIẾU NẠI VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN. KHÔNG CÓ HOÀN LẠI CÁC GIẤY PHÉP ĐÃ CHẤM DỨT. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Musiclicenses có thể giữ lại và lưu trữ thông tin của bạn trên hệ thống của Musiclicenses cho mục đích lưu trữ, đồng thời có thể tiếp tục duy trì và sử dụng bất kỳ Nội dung nào của bạn được gửi đến Musiclicenses hoặc trên Dịch vụ, bất kể việc chấm dứt hoặc tài khoản của bạn.


8. Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số.

 Vui lòng xem lại điều khoản của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) của chúng tôi về các quyền của Musiclicenses theo DMCA được bao gồm trong Thỏa thuận cấp phép của chúng tôi và được đưa vào đây bằng cách tham chiếu với cùng hiệu lực như được nêu đầy đủ ở đây. Thủ tục thông báo gỡ xuống DMCA. Âm nhạc tuân thủ DMCA bằng cách phản hồi các thông báo về vi phạm bị cáo buộc tuân theo DMCA và các luật hiện hành khác. Nếu bạn cho rằng bản quyền của bạn hoặc của người khác đã bị vi phạm trên Dịch vụ Musiclicenses, bạn (hoặc chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu quyền, gọi chung là “Chủ sở hữu quyền”) phải gửi thông báo cho đại lý được chỉ định của chúng tôi ngay lập tức. Các yêu cầu thông báo sau nhằm tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Musiclicenses theo DMCA và đặc biệt là mục 512 (c) và không cấu thành lời khuyên pháp lý. Tham khảo ý kiến ​​với luật sư trước khi gửi khiếu nại của bạn. Để khiếu nại của bạn có hiệu lực theo DMCA, vui lòng cung cấp thông tin sau:

-Xác định tác phẩm có bản quyền được đề cập hoặc, trong trường hợp có nhiều vi phạm bị cáo buộc, danh sách đại diện của các tác phẩm đó. Điều này phải bao gồm, (các) tiêu đề, (các) tác giả, bất kỳ (các) URL nào, v.v.;

--Nhận dạng để cho phép Musiclicenses xác định và định vị tài liệu bị cáo buộc là vi phạm (các) tác phẩm của Chủ sở hữu quyền (ví dụ: tên tệp hoặc URL của (các) trang chứa (các) tài liệu); Thông tin liên hệ của Chủ bản quyền để chúng tôi có thể liên hệ với họ (bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Chủ bản quyền);

-Tuyên bố rằng Chủ bản quyền thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu được xác định trong mục 2 ở trên không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

-Tuyên bố, sẽ bị phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và Chủ sở hữu quyền được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền; và

Chữ ký thực hoặc điện tử của Chủ bản quyền.


9. Tuyên bố từ chối bảo đảm; Giới hạn Trách nhiệm.

  1. Từ chối bảo đảm.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI BẢN MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁN BỘ, QUẢN LÝ, THÀNH VIÊN, NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ ĐẠI LÝ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN. MUSICLICES KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NHẠC VÀ CÁC TÀI SẢN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ (I) (II) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO GÂY RA, PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, (III) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC BẤT KỲ HỢP PHÁP NÀO ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC TÀI CHÍNH THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (IV) BẤT KỲ SỰ TRUYỀN TẢI HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN NÀO ĐẾN HOẶC TỪ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (V) BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT CỨ NÀO, VIRUSES, TROJAN NÀO HOẶC TƯƠNG TỰ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BỞI BÊN THỨ BA, VÀ / HOẶC (VI) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT BẤT KỲ HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI, CHUYỂN ĐỔI, HOẶC LỜI GIAN NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN DỊCH VỤ. NHẠC CHẾ KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI SẢN ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HYPER LINK NÀO HOẶC ĐẶC TRƯNG BẤT KỲ BẤT KỲ BÊN KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC, BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HÀNH TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.
 

b. Giới hạn trách nhiệm.

i. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ GÂY CHO MUSICLICENSES CÁC VIÊN CHỨC, QUẢN LÝ, THÀNH VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA NÓ, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ SỰ CỐ TRỰC TIẾP, CÁ NHÂN, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, CÁN BỘ, HOẶC HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO MÀ KHÔNG BAO GỒM GÌ DOANH THU DỰ KIẾN, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DOANH NGHIỆP, TỪ BẤT KỲ (A) LỖI, LỖI NÀO HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG NỘI DUNG, (B) THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO, KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (C) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG HỢP LỆ CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (D) BẤT KỲ SỰ TÍCH HỢP HOẶC TIN NHẮN CHUYỂN ĐỔI ĐẾN HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (E) BẤT KỲ NHÓM NÀO, VIRUSES, TROJAN HORS HOẶC CÁC LOẠI TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ / HOẶC (F) BẤT KỲ LỖI HOẶC SỨ MỆNH NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THẤT BẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH NHƯ KẾT QUẢ CỦA VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐÃ ĐĂNG, ĐƯỢC GỬI EMAIL, ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI, HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG DỊCH VỤ, DƯỚI ĐÂY DỰA VÀO BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC VÀ CÔNG TY HAY KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẮT ĐẦU SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP TRONG ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG.

ii. BẠN XÁC NHẬN CỤ THỂ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MUSICLICENSES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG HOẶC HÀNH VI KHÓ KHĂN, BẤT HỢP PHÁP HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ RẰNG RỦI RO GÂY HẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ CÁC KẾT QUẢ ĐẦU RA LÀ HOÀN TOÀN VỚI BẠN.

iii. LƯU Ý KHI BẮT ĐẦU, TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN HOẶC HOÀN CẢNH NÀO MUSICLICENSES SẼ CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO MUSICLICENSES TRƯỚC SỰ KIỆN TĂNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

c. KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ QUYỀN NÀO KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẠN. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản Sử dụng này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

 

10. Bồi thường.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Musiclicenses vô hại cũng như các viên chức, người quản lý, thành viên, nhân viên, luật sư, đại diện và đại lý của nó, chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ , tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (a) việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ; (b) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này; (c) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền tác giả, tài sản hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (d) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung của bạn đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba.

11. Sử dụng thông tin đã nộp.

Musiclicenses được tự do sử dụng bất kỳ nhận xét, thông tin, ý tưởng, khái niệm, đánh giá hoặc kỹ thuật hoặc bất kỳ tài liệu nào khác trong bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn có thể gửi cho chúng tôi ("Phản hồi"), bao gồm các câu trả lời cho bảng câu hỏi hoặc thông qua các bài đăng lên Dịch vụ, bao gồm Trang web và giao diện người dùng của Musiclicenses, trên toàn thế giới và vĩnh viễn mà không cần bồi thường thêm, xác nhận hoặc thanh toán cho bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm và tạo, sửa đổi hoặc cải tiến Dịch vụ. Ngoài ra, bạn đồng ý không thực thi bất kỳ "quyền nhân thân" nào trong và đối với Phản hồi, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép. Xin lưu ý rằng Musiclicenses không chấp nhận các tài liệu hoặc ý tưởng không được yêu cầu cho Nội dung và không chịu trách nhiệm về sự giống nhau của bất kỳ nội dung hoặc chương trình nào của nó trên bất kỳ phương tiện nào với các tài liệu hoặc ý tưởng được truyền đến Musiclicenses. Nếu bạn gửi bất kỳ tài liệu hoặc ý tưởng không được yêu cầu nào, bạn làm như vậy với sự hiểu biết rằng bạn sẽ không xem xét thêm về bất kỳ hình thức nào và bạn sẽ từ bỏ mọi khiếu nại đối với Musiclicenses về việc sử dụng các tài liệu và ý tưởng đó, ngay cả khi tài liệu hoặc một ý tưởng được sử dụng về cơ bản giống với tài liệu hoặc ý tưởng bạn đã gửi.

 

12. Giám sát và Thực thi.

Bất kể điều gì trái ngược ở đây, Musiclicenses có quyền:

a. hủy bỏ hoặc từ chối đăng bất kỳ Nội dung hoặc Phản hồi nào vì bất kỳ hoặc không có lý do theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi;

b. thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ Nội dung hoặc Phản hồi nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, bao gồm nếu chúng tôi tin rằng Nội dung hoặc Phản hồi đó vi phạm Điều khoản Sử dụng, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, đe dọa sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng, hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý đối với Musiclicenses;

c. xóa danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ phần nào trong Nội dung của bạn vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ;

d. thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép nào đối với Dịch vụ hoặc trang web Musiclicenses; và

e. chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ hoặc trang web Musiclicenses nếu vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc trang web Musiclicenses.

13. Hỗ trợ khách hàng.

Để tìm thêm thông tin về Dịch vụ của chúng tôi và các tính năng của Dịch vụ, hoặc nếu bạn cần hỗ trợ về tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua contact@Musiclicenses.vn. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Điều khoản sử dụng này và thông tin được cung cấp bởi Bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc các phần khác của trang web của chúng tôi, thì Điều khoản sử dụng này sẽ kiểm soát.

 

14. Quy định chung.

a. Bản sửa đổi; Từ bỏ. Musiclicenses có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào và không cần thông báo, và bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Sử dụng này để biết bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ thể hiện sự đồng ý và chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi của bạn. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc Musiclicenses không khẳng định bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền đó hoặc điều khoản. BẠN VÀ MUSICLICENSES ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI THAM KHẢO TRONG VÒNG HAI NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN CÓ HÀNH ĐỘNG. MẶT KHÁC, ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH VĨNH VIỄN.

b. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Bảo mật và Cookie, Thỏa thuận Cấp phép, Điều khoản Bổ sung và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác do Musiclicenses xuất bản trên Dịch vụ, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Musiclicenses liên quan đến Dịch vụ.

c. Giao tiếp. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận các liên lạc điện tử từ Musiclicenses liên quan đến tài khoản của bạn. Những thông tin liên lạc này có thể bao gồm việc gửi email đến địa chỉ email của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc đăng thông tin liên lạc trên Dịch vụ hoặc trong tài khoản của bạn và sẽ bao gồm các thông báo về tài khoản của bạn và là một phần trong mối quan hệ của bạn với Musiclicenses. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hoặc thông tin liên lạc nào khác mà chúng tôi gửi cho bạn theo phương thức điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu liên lạc pháp lý, bao gồm cả việc thông báo đó phải bằng văn bản. Bạn có trách nhiệm cập nhật Musiclicenses về bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ email của bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký. Bạn nên duy trì các bản sao của liên lạc điện tử bằng cách in ra giấy hoặc lưu bản sao điện tử. Bạn cũng đồng ý nhận một số thông tin liên lạc khác từ chúng tôi, chẳng hạn như bản tin về các tính năng và nội dung mới của Musiclicenses, các ưu đãi đặc biệt và các thông báo khuyến mại qua email hoặc các phương thức khác. Nếu bạn không còn muốn nhận một số thông tin liên lạc phi giao dịch, chỉ cần truy cập liên kết "cài đặt liên lạc" trên trang "Đăng nhập" trên trang web của chúng tôi (www.Musiclicenses.com/account/login) để quản lý các thông tin liên lạc với Musiclicenses của bạn. Vui lòng xem lại Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết về thông tin liên lạc tiếp thị của chúng tôi.


d. Chuyển nhượng. Các Điều khoản Sử dụng này, và mọi quyền và giấy phép được cấp dưới đây, không thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bởi bạn, nhưng có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bởi Musiclicenses mà không có giới hạn. Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba.

e. Luật chi phối; Quyền hạn; Từ bỏ.

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật nội địa của Việt Nam, không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào của điều khoản hoặc quy tắc luật có thể dẫn đến việc áp dụng luật của bất kỳ khu vực tài phán nào khác ngoài Việt Nam. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ sẽ được coi là chỉ có trụ sở tại Việt Nam và Dịch vụ sẽ được coi là một trang web thụ động không làm phát sinh quyền tài phán cá nhân đối với Musiclicenses, dù cụ thể hay chung, tại các khu vực pháp lý khác ngoài Việt Nam. BẠN ĐỒNG Ý VÀ ĐỒNG Ý BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC TRANH CHẤP NÀO GIỮA BẠN VÀ MUSICLICENSES TRONG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TỪ DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH ĐỘC QUYỀN BỞI TÒA ÁN NHÀ NƯỚC HOẶC CỦA CƠ SỞ PHÁP LÝ CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, bạn từ bỏ không thể hủy ngang và đồng ý không khẳng định, bằng cách chuyển động, với tư cách là một biện hộ hoặc cách khác, bất kỳ khiếu nại nào rằng bạn không thuộc thẩm quyền của các tòa án Việt Nam nêu trên và bất kỳ phản đối nào rằng bạn có thể bây giờ hoặc sau này phải đặt địa điểm cho bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào được đưa ra tòa án như vậy đã được đưa vào một diễn đàn bất tiện. Theo đây, bạn cũng từ bỏ vô điều kiện quyền được xét xử của bồi thẩm đoàn đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này.

f. Điều khoản tồn tại. Tuyên bố từ chối bảo đảm (Mục 9.a.), Giới hạn trách nhiệm (Mục 9.b.), Tính hiệu lực từng phần (Mục 9.c.), Bồi thường (Mục 10) và Luật điều chỉnh; Hội họp; Quyền hạn; Các điều khoản từ bỏ (Mục 14.e.) sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi bạn chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ, việc vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn cũng như hết hạn hoặc chấm dứt (các) Thỏa thuận cấp phép của bạn.

g. Trường hợp bất khả kháng.

Ngoại trừ việc thanh toán các khoản phí liên quan đến giấy phép, mỗi bên sẽ được miễn trừ bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào do hoặc kết quả của những nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của mình và không thể tránh được hoặc sửa chữa thông qua việc thực hiện sự siêng năng hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão hoặc thảm họa thiên nhiên khác, hành động khủng bố, luật, lệnh, quy định, chỉ đạo hoặc hành động của các cơ quan chính phủ có thẩm quyền đối với vấn đề này, hoặc bất kỳ cơ quan dân sự hoặc quân sự, quốc gia tình trạng khẩn cấp, bất ổn dân sự, nổi dậy, bạo loạn hoặc chiến tranh, đình công không liên quan đến nhân viên của một trong hai bên, lỗi chung của đường truyền viễn thông hoặc đường truyền kỹ thuật số, lỗi chung của Internet, lỗi của bất kỳ hệ điều hành, nền tảng, ứng dụng hoặc mạng nào của bên thứ ba không hợp lý kiểm soát Musiclicenses, hoặc sự cố tương tự khác.