Chẳng Đủ Dũng Khí

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Hà Huy Hiếu

Tác giả :Hà Huy Hiếu

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chang-du-dung-khi-ha-huy-hieu.5T2l4WVgb2AM.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chang-du-dung-khi-beat-ha-huy-hieu.n5m9lBfnVXfm.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)