Chưa Từng

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Minh Lou

Nhạc sĩ : Minh Lou

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-tung-minh-lou.hkgV6K4Ir2ve.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-tung-beat-minh-lou.sNX8dV2ZvfPb.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)