Cùng Nhau Đón Tết

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Hà Huy Hiếu

Nghệ sĩ : Hà Huy Hiếu

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-nhau-don-tet-beat-ha-huy-hieu.QONRKuB1xR23.html

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-nhau-don-tet-ha-huy-hieu.fXd4l2nAzdNf.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)