Cưới Nhau Thôi

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Sob3k, Vee

Tác giả :Sob3k, Vee

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cuoi-nhau-thoi-sob3k-ft-vee-viet-nam.K02qeKHg63c3.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)