Cữu Vĩ Tương Tư

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : NiteD

Tác giả : NiteD

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cuu-vi-tuong-tu-nited.DxdNE2Ma2193.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cuu-vi-tuong-tu-beat-nited.yZbZ2PqUGaaP.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)