Dấu Chân

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Hà Huy Hiếu

Nhạc sĩ : Hà Huy Hiếu

Audio : https://www.nhaccuatui.com/tim-kiem?q=d%E1%BA%A5u+chan+h%C3%A0+huy+hi%E1%BA%BFu

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dau-chan-beat-ha-huy-hieu.cDU0OFvS4Qvf.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)