Đêm Trăng Lên Cao

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Tổng Đài

Tác giả :Tổng Đài

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dem-trang-len-cao-tong-dai.buHneqOi7s3l.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)