Đi Hết Thời Tuổi Trẻ

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Hà

Tác giả :Lemon Climb

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/di-het-thoi-tuoi-tre-version-2020-ha.OUngYbcmAdkq.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/di-het-thoi-tuoi-tre-beat-version-2020-ha.U80LIN9a1ZQp.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)