Đường 2 Chiều

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Linh Hương, B Rik

Tác giả :B Rik

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-2-chieu-linh-huong-ft-b-rik-pham-hong-thai.49sOeZHLWAiI.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-2-chieu-beat-linh-huong-ft-b-rik-pham-hong-thai.tvYMlEhAQgC6.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)