Đứt Đoạn Tơ Duyên

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Nite D

Tác giả :Nite D

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dut-doan-to-duyen-nited.Mk91aaZYGECn.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)