Duyên Hết

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Anh Vũ

Tác giả :Anh Vũ

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duyen-het-anh-vu.AjGKUcYRpeMi.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duyen-het-beat-anh-vu.PfiazhyfxdyD.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)