Em Đừng Bước Ra Đi

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Quân Táo

Tác giả : Quân Táo

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/em-dung-buoc-ra-di-quan-tao.J1LItpR5py0L.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)