Gần ngay trước mắt

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Thùy Chi

Tác giả :Nguyễn Công Thái

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gan-ngay-truoc-mat-thuy-chi.0K8kj9bv39ov.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)