Gặp Nhau Bên Kia Đời

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Trâm Anh

Nhạc sĩ : Minh Lou

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gap-nhau-ben-kia-doi-tram-anh.enovSfoYVZD1.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gap-nhau-ben-kia-doi-beat-tram-anh.b7U86JRQVCQ1.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)