Giá Như Anh

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : MSC, Triple T

Tác giả : Dư Ngọc Dương, Trần Thuận Thiên

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gia-nhu-anh-msc-ft-triple-t.JIh1hLFpYEnR.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gia-nhu-anh-beat-msc-ft-triple-t.kGase8Om77G3.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)