Gọi Xuân

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : D-Mex

Tác giả : Lê Thế Anh

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/goi-xuan-d-mex.ZhiXNDtIe4EK.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/goi-xuan-beat-d-mex.vvWDN0gQxNWU.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)