Happy Happy Birthday

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Lâm Nguyên

Tác giả :Lâm Nguyên

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/happy-happy-birthday-lam-nguyen.qYMToYBl6Td0.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/happy-happy-birthday-beat-lam-nguyen.5niwtx3WaVCX.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)