Hết Yêu

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Fous, Umie

Tác giả : Nguyễn Tăng Phú

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/het-yeu-fous-viet-nam-ft-umie.PeS4LCKOlWuk.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/het-yeu-beat-fous-viet-nam-ft-umie.dvAgw68BJw0y.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)