Họ Nói

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Kim Kim(Gà)

Tác giả : Kim Kim(Gà)

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho-noi-kim-kim-ga.DZf45CMvRBWv.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho-noi-beat-kim-kim-ga.k5Y3cORB8Dwm.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)