Lầm Lỗi

950,000₫
License
Phiên bản

Cã sĩ : DMYB

Nhạc sĩ : Lê Thế Anh

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lam-loi-dmyb.jCiAlwHnqDCO.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lam-loi-beat-dmyb.5a5E6GTiBebe.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)