Mơ Một Ngày Không Xa

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Ali Hoàng Dương

Tác giả : Nguyễn Minh Cường

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mo-mot-ngay-khong-xa-ali-hoang-duong.6yrp1EYeDAwy.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)