Ngày Em Đi

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Minh Lou, Thanh Bình

Tác giả : Minh Lou

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-em-di-minh-lou-ft-thanh-binh-tre.4exhAaSvZu5m.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)