Nhạc Hay Do Người

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Khánh Juno

Tác giả : Khánh Juno

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhac-hay-do-nguoi-khanh-juno.gy95y30WzfYT.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhac-hay-do-nguoi-beat-khanh-juno.i2K46r7XQh1N.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)