Nhớ Em Không

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Hà Yumi

Tác giả : B Rik

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nho-em-khong-ha-yumi.NCjWXy7128un.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nho-em-khong-beat-ha-yumi.b34rSUuuD18d.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)