Saranghae

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ :Fous,Nơ

Tác giả : Nguyễn Tăng Phú

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/saranghae-fous-viet-nam-ft-no.MyHDpFtjN0ga.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/saranghae-beat-fous-viet-nam-ft-no.7fHR2jBjtqGR.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)