Sau 30

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : A.C Xuân Tài, Duy Andy, Mina Phan

Tác giả : A.C Xuân Tài, Duy Andy

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sau-30-ac-xuan-tai-ft-duy-andy-ft-mina-phan.N9ZUP69rRW6m.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)