Tết Có Nhau Sẽ Vui

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Minh Lou

Tác giả : Lưu Hữu Nhật

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tet-co-nhau-se-vui-minh-lou.EUqPFlUNuxHL.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tet-co-nhau-se-vui-beat-minh-lou.ocmY9aq00LBw.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)