Thiếu Phụ

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ :Kim Kim (Gà)

Tác giả : Kim Kim (Gà)

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thieu-phu-kim-kim-ga.VgwegdObDCnI.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thieu-phu-beat-kim-kim-ga.XHqO7MucBkIh.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)