Thương

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Reddy

Tác giả :Tiến Nguyễn

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thuong-reddy-huu-duy.4jTdBexRs1lX.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thuong-beat-reddy-huu-duy.rlDXvmllDDPY.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)