Tới Luôn

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : MC GOKU, TRISH LƯƠNG

Nhạc sĩ : MC GOKU

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/toi-luon-mc-goku-ft-trish-luong.ZTBeAc6Z8jkc.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)