Trân Quý

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Hà Huy Hiếu

Nhạc sĩ : Hà Huy Hiếu

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tran-quy-ha-huy-hieu.uXVSRwvvDKYj.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tran-quy-beat-ha-huy-hieu.O8IksZISAK0I.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)