Từ Bao Lâu

800,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ :Minh Lou

Tác giả : Minh Lou

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-bao-lau-minh-lou.GI6d0Rzn9J76.html

Beat : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-bao-lau-beat-minh-lou.Yl2SWkB244HF.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)