Vì Nếu Em Yêu Người Ấy Rồi

950,000₫
License
Phiên bản

Ca sĩ : Bún

Tác giả : Hoàng Ryy

Audio : https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi-neu-em-yeu-nguoi-ay-roi-bun.zwr1G7ZFkcqw.html

Vui lòng đọc qua Thỏa thuận Cấp Quyền cho các License : Personal, Non-Profit, Wedding, Business, Enterprise 

(http://www.musiclicenses.vn/pages/thoa-thuan-cap-quyen)